Samonosné jímky

Samonosná jímka

• Plastová jímka (žumpa, nádrž) pro akumulaci odpadní či jiné vody z rodinných domů, chalup a jiných objektů.
• Samonosná jímka NKL-EK je určena k instalaci do travnaté plochy bez zatížení dopravní technikou.
• Splaškové nebo dešťové vody jsou přiváděny gravitační nebo tlakovou kanalizací.

Pevnost konstrukce jímky zajišťuje její masivně vyztužený plášť.

Samonosné jímky a nádrže NKL–EK jsou vodotěsné ležaté jímky vyrobené svařováním polypropylénových (PP) desek. Jímku tvoří ležatý válec s čelními stěnami,které jsou vyztužené masivním žebrováním.Ve vrchní části pláště je vyvařen montážní vstup o průměru 0,75 m umožňující přístup do jímky.Montážní vstup je ukončen pochozím plastovým poklopem.

Hrdlo s gumovým těsněním DN 150 pro napojení kanalizace je připraveno ve vrchní části. Odtokové potrubí je možno připravit na vyžádání. Plášť jímky je vyztužen masivními výztužemi,které společně s konstrukcí jímky zajistí potřebnou pevnost celé konstrukce. Spodní část jímky je vybavena kotvícími prvky s otvory pro armaturu.

Máte o tuto jímku zájem, nebo chcete znát její cenu? Pak si o informace napište pomocí níže umístěného kontaktního formuláře.

Instalace samonosné jímky a nádrže NKL

Plastová jímka NLK-EK je určena k instalaci pod úroveň terénu do připraveného výkopu.

• Dno výkopu je zhutněte štěrkopískovým podsypem ve vodorovné rovině tl.min.10 cm.
• Po usazení jímky na připravené štěrkopískové lože napojte kanalizační potrubí do připraveného hrdla s těsněním DN 150.
• Poté je nutné kotvícími prvky ve spodní části protáhnout armovací drát tl.8 mm, a to připravenými otvory.
• Po instalaci armovacího drátu je možné přistoupit k betonáži kotevní patky o síle 10-15 cm.
• Obvod jímky následně obsypejtea zhutněte pískem nebo štěrkopískem, a to za současného plnění jímky vodou, přičemž hladina vody je vždy výš než venkovní obsyp.
• Strop jímky je konstrukčně řešen pro maximální zatížení zemí do 70 cm.


Přečerpávací stanice a jímky.

Osazení přečerpávacích stanic

Přečerpávací stanice se vyrábějí v typových provedeních, ale lze po dohodě osadit i jiný typ čerpadla dle požadavku zákazníka nebo změnit rozměry šachty.

• Přečerpání u objektů, kde je v obci nebo její části zbudována tlaková kanalizace.
• Přečerpání u objektů, kde spádové poměry nedovolily připojení na spádovou kanalizaci.
• Přečerpání splaškové vody na kanalizačních větvých ze stavebních nebo investičních důvodů.
• Přečerpání ze sklepů,suterénů ap.do čistíren, septiků nebo jímek.

Přečerpávací stanice a jímky

Gravitační přečerpávací stanice
Čerpací stanice slouží pro přečerpávání odpadních vod z domácností, rekreačních objektů do gravitační/spádové kanalizace s převýšení až do 32 metrů.

Tlaková přečerpávací stanice
Čerpací stanice slouží k přečerpání odpadních vod z domácností, rekreačních objektů, hotelů, částí obcí a to do tlakové kanalizace.

Osazení stanice
Čerpací stanice jsou z provozních důvodů v určitých intervalech vyprazdňovány. To znamená, že po určitou dobu není vytvořen protitlak proti tlaku zeminy.