Čistírna odpadních vod

Domácí čistírna odpadních vod není nic složitého

Naše domácí čistírny odpadních vod se vyznačují velmi jednoduchou konstrukcí. Jsou tvořeny dvěma základními částmi:

Tou první je plastová nádrž ve tvaru válce o výšce 1,5 metru a průměru 1,3 metru. Nádrž je rozdělena na několik sektorů, v nichž probíhají různé biologické procesy vedoucí k odbourání odpadu.

Druhou, podstatně menší, ale neméně důležitou část představuje kompresor, který skrze několik ventilů vhání do ČOV vzduch. Právě v precizním nastavení vzduchových ventilů spočívá správné fungování čističky odpadních vod.


ČOV Ekocis mají Certifikát SZÚ Brno o plnění směrnic

Naše ČOV jsou certifikované dle ČSN EN 12566-3+A2:2014 a to státním zkušebním ústavem (SZÚ Brno s.p.) a jsme tak jedni z mála v ČR s tímto osvědčením.Čistírna splní NV č.401/2015 Sb., a NV č.57/2016Sb.

pdfShlédnout certifikát
pdfProhlášení_o_shodě_ES_2016_-EK-S4.pdf

Instalace a uvedení ČOV do provozu

TIP Ekocis:
Nemáte kam odvádět přečištěnou vodu? Nebo ji chcete shromažďovat a využívat k zavlažování? Využijte našich záchytných či akumulačních nádrží a zasakovacích tunelů.

Instalace domácí čistírny je rychlá a spuštění do provozu snadné.

1. Ze stavebních úprav na vás čeká pouze vyhloubení a vybetonování dna výkopu.
2. Po usazení ČOV do výkopu se obsypou stěny čistírny jemnou hlínou a instalace je hotova.
3. Potom přijedou pracovníci naší společnosti a zdarma uvedou vaši čističku odpadních vod do provozu.Hradí se pouze minimální dopravné spojené s totuto službou.
4. Jakmile se ČOV zaběhne, přichází do ní na jedné straně odpadní voda a na druhé vytéká voda přečištěná, kterou lze vypustit do vsaku, vodního toku nebo třeba využít k zalévání zahrádky.

Provoz domácí čistírny odpadních vod

TIP Ekocis:
Kal z čistírny odpadních vod představuje skvělý materiál ke zkompostování. Ideální komodita pro zahrádkáře!

Domácí čistírny odpadních vod Ekocis jsou navrženy tak, aby jejich provoz byl co nejsnadnější na obsluhu. Kromě pravidelné kontroly představuje jedinou činnost nezbytnou pro její správné fungování občasné odkalování - cca jednou či dvakrát ročně. Jinak ČOV Ekocis pracuje sama, tiše, bezpečně a spolehlivě jako švýcarské hodinky.